EKSPERTYZY TECHNICZNE BUDOWLANE:

 

Chronologicznie wymienione najbardziej znaczące opracowania z zakresu Ekspertyz Technicznych 

wykonane na przestrzeni ostatnich lat:

  

Ekspertyza Techniczna Budowlana dotycząca sprawności technicznej elementów drewnianej konstrukcji dachowej 

oraz stropu ponad ostatnią kondygnacją, w budynku Gimnazjum KTK, mieszczącym się w Bielsku-Białej przy ulicy Krasińskiego 17, w kontekście planowanej adaptacji istniejącego poddasza na salki lekcyjne i pomieszczenia biurowe. 

Obiekt wpisany do rejestru Zabytków.

 

Ekspertyza Techniczna Budowlana dotycząca sprawności technicznej uszkodzonego żelbetowego, prefabrykowanego, 

słupa w hali produkcyjnej, byłej wytwórni prefabrykatów OWT i znajdujących się w rejonie awarii, pozostałych prefabrykowanych elementów żelbetowych: płyty żelbetowe dachowe korytkowe, dźwigary dachowe strunobetonowe,  

belki podsuwnicowe, wraz ze wskazaniem metod naprawczych.

Zleceniodawca: Firma Paks'D, ul. H. K. Wejchertów 20, 43-100 Tychy.

 

Ekspertyza Techniczna Budowlana dotycząca sprawności technicznej obiektu Dworu Obronnego zlokalizowanego 

przy ulicy Długiej w Czańcu, powiat bielski, gmina Porąbka, obręb Czaniec, gm. kat. Porąbka. 

Obiekt w stanie awaryjnym. Celem opracowania było określenie stanu technicznego obiektu i wskazanie 

niezbędnych prac budowlanych, których podjęcie było niezbędne, celem zapobieżenia katastrofie budowlanej.

Obiekt wpisany do rejestru Zabytków.

 

Ekspertyza Techniczna Budowlana dotycząca sprawności technicznej elementów drewnianej konstrukcji dachowej 

w budynku Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, mieszczącym się w Warszawie przy ulicy 

Siedmiogrodzkiej 3a, w kontekście użytkowania zlokalizowanych na I piętrze (poddaszu) pomieszczeń biurowo-administracyjnych i planowanej adaptacji istniejącego strychu na pokoje gościnne, przeznaczone dla wykładowców przybywających do WSZ-SW z innych miast.

Realizacja opracowania na zlecenie Administracji WSZ-SW.

Obiekt wpisany do rejestru Zabytków.

 

Ekspertyza Techniczna Budowlana dotycząca określenia zgodności ze sztuką budowlaną wykonania robót budowlanych, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i adaptacji zabytkowej willi o funkcji biurowej, 

na pensjonat, zlokalizowany przy ul. Jaworowej 14 w Bielsku-Białej. Całość o kubaturze 5.175 m3.

Opracowanie na zlecenie Mentamove Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 21, 34-500 Zakopane. 

Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

 

Ekspertyza Techniczna Budowlana dotycząca określenia stanu technicznego konstrukcji przekrycia hal produkcyjnych Zakładu "TECH-BAND" w Bielsku-Białej przy ulicy Piekarskiej 130. Całość o kubaturze  42.000 m3. 

Zamawiający: Pan Bogdan GIL ul. Akademii Umiejętności, Bielsko-Biała.

 

Ekspertyza Techniczna Budowlana dotycząca określenia sprawności technicznej konstrukcji dachowej oraz 

stanu zabezpieczenia malarskiego konstrukcji zadaszenia i blach obiektu nr 50 FIAT Auto Poland S.A. Bielsko-Biała 

ul. Komorowicka 87, użytkowanego przez CEVA Automotive Logistics Poland Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała ul. Sukiennicza 7. Kubatura 400.800 m3. 

Zamawiający: CEVA Automotive Logistics Poland Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Sukiennicza 7.

 

Ekspertyza Techniczna dotycząca stanu technicznego budynku kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Legionów 145, wraz ze wskazaniem metod naprawczych. 

Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Legionów 145, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

 

Ekspertyza Techniczna Budowlana obiektu Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach 

ul. Bogumińska 31, wraz ze wskazaniem przyczyn powstałych niesprawności technicznych i metod naprawczych. Zamawiający: Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" ul. Bogumińska 31, 44-350 Gorzyce.

 

Ekspertyza Techniczna Budowlana dotycząca określenia sprawności technicznej stalowej konstrukcji dachowej oraz dopuszczalnej nośności konstrukcji zadaszenia Obiektu nr 43 FIAT Auto Poland S.A. Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 141.

Zamawiający: ALFA Poland Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 141.

 

Ekspertyza Techniczna dotycząca oceny stanu technicznego posadzki przemysłowej w Hali Przemysłowej dawnych Zakładów "Metal-Pol" w Węgierskiej Górce, zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki 10c. 

Obecnie Hala ta stanowi własność Firmy "Silmet" Łukasz Rogoziński. 

Zleceniodawca: "Silmet" Łukasz Rogoziński ul. Piekarska 130, 43-300 Bielsko-Biała.

  

Ekspertyza Techniczna Budowlana stanu technicznego połączeń stalowej konstrukcji dachowej, śrubowych 

i spawanych, w węzłach Obiektu nr 1 – Wydziały: Tłocznia oraz Centrum Cięcia Fiat Auto Poland S.A. w Tychach 

ul. Turyńska 100, 43-100 Tychy.

Zamawiający: Gestin Polska Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała. 

 

Ekspertyza Techniczna Budowlana dotycząca ustalenia przyczyn zamakania posadzki i fragmentów ścian przyziemia 

w budynku Produkcyjno – Magazynowo – Biurowym "Senator" w Sulechowie, położonym przy ulicy Zachodniej. 

Zamawiający: "Halitech" Sp. z o.o. Łukasz Halicki 58-100 Świdnica ul. Kliczkowska 38.

  

Opracowanie pod nazwą "Ocena Stanu Technicznego budynku Piecowni II oraz budynku Czyszczalni FeSi Piecowni II" zlokalizowanych na terenie przemysłowym Huty Łaziska S.A. ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne, w pełnym zakresie wynikającym z przepisów Prawa Budowlanego. Opracowanie zawierało wskazanie metod naprawczych żelbetowych stropów międzykondygnacyjnych. 

Zamawiający: HUTA ŁAZISKA S.A. ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne. 

 

Ekspertyza Techniczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej 

przy ul. Limanowskiego 33 i 34, dotycząca stanu technicznego obiektów, określenia przyczyn pękania ścian 

budynków oraz wskazania metod naprawczych. 

Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej, ul. Tysiąclecia 20, 

41-303 Dąbrowa Górnicza.

 

Ekspertyza Techniczna konstrukcji nośnej Hali Produkcyjnej oraz Hali Autoklawów 

(w tym elementów kablobetonowych i strunobetonowych konstrukcji dachu) oraz Budynku Retencyjnego 

mieszczącego baterię pięciu silosów żelbetowych, monolitycznych, wraz ze wskazaniem metody naprawy

i wzmocnienia ścian silosów przy użyciu mat typu CFRP - kompozytów na bazie włókna węglowego.

Zamawiający: P.P.H "PREFABET BIELSKO-BIAŁA" Sp. zo.o. ul. Żywiecka 118, 43-300 Bielsko-Biała.

 

Projekt Koncepcyjny zabezpieczenia (uszczelnienia) podziemnego kanału instalacyjnego, pomiędzy Obiektami 36 i 3d 

przed napływem wód opadowych i gruntowych, na terenie Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku-Białej ul. Grażyńskiego 141.

Zamawiający: GESTIN POLSKA Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała. 

 

Ekspertyza Techniczna pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu w obiekcie 3abc zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z okresowego przeglądu obiektu. Obszar FAP Komprensorio ul. Grażyńskiego 141, Bielsko-Biała.

Zamawiający: GESTIN POLSKA Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała. 

 

Ekspertyza Techniczna konstrukcji dachowej oraz jej pokrycia wraz z weryfikacją poprawności spadków połaci 

dachowej w obiekcie nr 60 przy ul. Kwiatkowskiego 80 w Bielsku-Białej. 

Obszar FAP Komprensorio ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała. 

Zamawiający: GESTIN POLSKA Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała. 

 

Ekspertyzy Techniczne dla potrzeb SGL CARBON POLSKA S.A., w Zakładzie SGL CARBON w Nowym Sączu, dotyczące:

1) Żelbetonowych słupów oraz dźwigarów dachowych (kablobetonowych) i belek podsuwnicowych budynku 

Starych Zasypek (Nawa Zasypkowni)

2) Przegrzanych słupów stalowych przy stanowisku wysadu wyrobów z pieców LWG Grafitowni II PP

3) Głowic słupów żelbetonowych budynku III Nawy Grafitowni Starej

4) Pokrycia dachu Grafitowni II PP z blachy trapezowej ocynkowanej

na nawach:

- Zasypek

- Technologicznej

- Pieca Tunelowego

Zamówienie: SGL CARBON POLSKA S.A. 

 

Ekspertyza Techniczna Budowlana dla potrzeb TAURON CIEPŁO S.A. KATOWICE - Obiektów w Zakładzie Wytwarzania 

w Tychach ul. Przemysłowa 47. Tematem opracowania była Ekspertyza Techniczna żelbetowej konstrukcji nośnej dwu Tuneli Nawęglania oraz Ekspertyza Techniczna żelbetowej konstrukcji nośnej Tunelu Kablowego. 

Zamówienie: TAURON CIEPŁO S.A. Katowice.

 

Opinia Techniczna: Sprawdzenie poprawności wykonania obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz 

ze Sztuką Budowlaną, wraz z kontolnymi pomiarami geodezyjnymi w zakresie dopuszczlnych odchyleń obiektu. 

Stan surowy otwarty. Budynek "A" kompleksu 4-Wieże, ul. Chorzowska-Brodatego, Katowice.

Zamówienie: ACTIV INVESTMENT Sp. z o.o. ul. Lipińskiego 3A, Kraków.

 

Ekspertyza Techniczna konstrukcji nośnej 3-Nawowej Wiaty Studzialni (w tym prefabrykowanych elementów kablobetonowych konstrukcji dachu, belek podsuwnicowych i oczepowych). 

Zamawiający: P.P.H "PREFABET BIELSKO-BIAŁA" Sp. zo.o. ul. Żywiecka 118, 43-300 Bielsko-Biała.

 

Ocena stanu technicznego Budynku Rozdzielni 110 kV GSZ-1 zlokalizowanego na terenie Huty Łaziska S.A. 

wraz ze wskazaniem metod naprawczych w zakresie ścian i stropodachu. 

Zamawiający: HUTA ŁAZISKA S.A. ul. Cieszyńska 23 43-170 Łaziska Górne.

 

Ekspertyza Techniczna dotycząca stanu technicznego balkonów parteru oraz I-go piętra (wraz z przedstawieniem 

metod naprawczych) Domu Wypoczynkowego "Drzymałówka" w Wiśle-Bukowej.

Zamawiający: Zarząd SDW "Drzymałówka" w Wiśle-Bukowej ul. Bukowa.

 

Ekspertyza Techniczna stanu technicznego dźwigarów kablobetonowych stanowiących konstrukcję nośną dachu  

Auli w budynku Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa, Al. Armii Krajowej 13/15. 

Zamawiający: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8; 42-200 Częstochowa.  

 

Ekspertyza Techniczna dotycząca określenia dopuszczalnej grubość pokrywy śnieżnej zalegającej na połaci dachu, 

powyżej której należy dachy odśnieżać. Opracowanie dotyczyło zróżnicowanych (pod względem kształtu i konstrukcji dachów) obiektów budowlanych FAP Bielsko-Biała:

przy ul. Grażyńskiego, przy ul. Komorowickiej, przy ul. Kwiatkowskiego oraz w Komorowicach, przy ul. Konwojowej.

W sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, 

Właściciele i Zarządcy nieruchomosci zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623

z późn. zm.) - w czym ww opracowanie staje się bardzo pomocne.

Zamawiający: GESTIN POLSKA Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała

 

Ekspertyza Techniczna dotycząca wypełnienia wymagań jakościowych (w tym dokładności powierzchni) 

posadzki garażu podziemnego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Krakowie, ul. Gen. L. Okulickiego 51A.

Zamawiający: ACTIV INVESTMENT Sp. z o.o. 30-349 Kraków ul. Lipińskiego 3A.

 

Ocena stanu technicznego zabytkowych kamienic w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 35 

oraz przy ulicy Mariackiej 32 i 34.

Zamawiający: ACTIV INVESTMENT Sp. z o.o. 30-349 Kraków ul. Lipińskiego 3A.

 

Ekspertyza Techniczna oraz ocena stanu technicznego dawnego budynku produkcyjnego Papierni SOLALI 

mieszczącego się w Żywcu przy ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 24A.

Zamawiający: ULTRAEUROPA Sp. z o.o. ul. Łączna 20a, 34-300 Żywiec.

 

Ekspertyza Techniczna stanu konstrukcji pękających ścian, wraz ze wskazaniem metod naprawczych,

dotycząca budynku PZM-ot w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 72.

Zamawiający: Polski Zwiazek Motorowy OZDG Sp. z o.o. ul. Łabędzia 6, 40-521 Katowice. 

 

Ekspertyza Techniczna dotycząca oceny stanu technicznego komory transformatorowej 

transformatora TR1 110/6 kV i TR2 110/6 kV o mocy 40 MVA i wadze 63 Ton (630 kN) każdy,

w budynku Rozdzielni GSZ-2, zlokalizowanym na terenie RE ALLOYS Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne. 

Zamawiający: RE ALLOYS Sp. z o.o. (Huta Łaziaska S.A.) ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne.

 

Ekspertyza Techniczna stropów Rozdzielni 110 kV GSZ-1 oraz Rozdzielni 110 kV GSZ-2 

w zakresie dotyczącym określenia ich stanu technicznego oraz dopuszczalnego obciążenia.

Obiekty zlokalizowane na terenie RE ALLOYS Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne.   

Zamawiający: RE ALLOYS Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne.

 

Ekspertyza Techniczna dźwigarów dachowych prefabrykowanych, kablobetonowych KBOS-24 oraz płyt dachowych 

w siedmiu nawach Drukarni R.R. Donnelley Europe Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 11; 30-733 Kraków.

Ekspertyza wykonana we współpracy z Firmą "ALBIS" Biuro Budowlane mgr inż. Maciej Biegun 

ul. Żywiecka 208, 43-300 Bielsko-Biała.

Zamawiający: R.R. Donnelley Europe sp. z o.o. ul. Obrońców Modlina 11; 30-733 Kraków.

 

Ekspertyza Techniczna prefabrykowanych dźwigarów strunobetonowych dachowych w Hali Przemysłowej nr 3 

należącej do BEFARED S.A. ul. Grażyńskiego 71, 43-300 Bielsko-Biała.    

Zamawiający: Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 71.

 

Ekspertyza Techniczna dźwigarów dachowych i międzypiętrowych, prefabrykowanych, strunobetonowych,  

płyt żelbetowych dachowych i stropowych oraz pozostałych elementów obiektu, w czterech nawach Drukarni 

(Budynek Administracyjno-Produkcyjny) R.R. Donnelley Europe Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 11. 

Ekspertyza wykonana we współpracy z Firmą "ALBIS" Biuro Budowlane mgr inż. Maciej Biegun ul. Żywiecka 208, 

43-300 Bielsko-Biała.

Zamawiający: R.R. Donnelley Europe sp. z o.o. ul. Obrońców Modlina 11; 30-733 Kraków.

BIURO XPERTBUD

Copyright Biuro Xpertbud © 2014