Na zamieszczonych obok zdjęciach

zostały pokazane najbardziej 

reprezentatywne obiekty budowlane,

które na zamówienie Właścicieli lub 

Zarządców nieruchomości, podlegały

wykonaniu Ekspertyz technicznych

(o zróżnicowanej tematyce),

na przestrzeni ostatnich lat.

 

Obszerny opis chronologicznie

wykonanych opracowań i ich zakresu

znajduje się w zakładce "Osiągnięcia".

BIURO XPERTBUD

Copyright Biuro Xpertbud © 2014