ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

 

PROJEKTY TECHNICZNE BUDOWLANE  

    

NADZORY INWESTORSKIE

 

PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW

   

EKSPERTYZY TECHNICZNE BUDOWLANE

 

Firma istnieje od roku 1994 jako Biuro Budowlane o profilu działalności dotyczącym:

Projektowania Budowlanego w zakresie wykonywania projektów technicznych konstrukcyjnych budynków i budowli. A także Nadzorów budowlanych, kierowania budową oraz robotami budowlanymi. Działalność pod nazwą Biuro Xpertbud została poszerzona, po uzyskaniu Uprawnień Rzeczoznawcy Budowlanego w 2001 roku, 

o wykonywanie Ekspertyz Technicznych Budowlanych. 

W zakładce "Osiągnięcia" wymienione zostały chronologicznie najbardziej znaczące opracowania z zakresu Ekspertyz Technicznych, wykonane na przestrzeni ostatnich lat.

 

Wykonywane są także, na zlecenie Zarządców i Właścicieli obiektów budowlanych, 

okresowe kontrole stanu technicznego obiektów, zgodnie z wymogami Art. 62 

Ustawy Prawo Budowlane, w tym przglądy dwa razy do roku obiektów wielkokubaturowych, zgodnie z wymogami Art. 62 Ust. 1 pkt. 3 Ustawy.

 

W ostatnich latach okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych (przeglądy) były wykonywane na zamówienie:

- FIAT AUTO Poland S.A. ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała.

- FIAT AUTO Poland S.A. w Tychach ul. Turyńska 100, 43-100 Tychy.

- BEZALIN S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 43.

- Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A. ul. Grażyńskiego 71 

  43-300 Bielsko-Biała.

- REDOR Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 71, 43-300 Bielsko-Biała.

BIURO RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

 

 

Adres:

 

ul. Osterwy 3

 

43-300 Bielsko-Biała

 

kom. tel: +48 502 262 174

 

e-mail: biuro@xpertbud.com

BIURO XPERTBUD

Copyright Biuro Xpertbud © 2014